FORDELENE VED ADVOKATINKASSO

Fordelene ved advokatinkasso

Enhver virksomhed med udestående fordringer er nødt til at træffe en vigtig beslutning om, hvordan og hvem der skal inddrive pengene.

Fordelene ved advokatinkasso

Enhver virksomhed med udestående fordringer er nødt til at træffe en vigtig beslutning om, hvordan og hvem der skal inddrive pengene. Det er selvfølgelig en mulighed at gøre det på egen hånd, men da inddrivelse er tidskrævende og kræver viden om området, som ofte ikke findes internt i virksomheden, er det som udgangspunkt ikke en hensigtsmæssig løsning. Derfor vælger virksomheder som regel og fornuftigt nok at benytte en ekstern samarbejdspartner i form af et inkassobureau eller et advokatfirma. Det kan være svært at få øje på forskellen mellem den ene og den anden, og derfor vil vi tydeliggøre, hvilke overvejelser du bør gøre dig, før du vælger. I valget mellem inkassobureau eller advokatfirma bør du se på dit reelle behov – altså hvor mange inkassosager din virksomhed har årligt, hvilken type fordringer der er tale om, og hvor meget det samlede udestående udgør. For dig handler det først og fremmest om at finde en leverandør, som matcher din virksomheds specifikke behov, og som kan løse opgaven til en rimelig pris.

Inddrivelse ved inkassobureauer

Hos nogle inkassobureauer betaler du et månedligt abonnement som inkl. rykkergebyrer, og renter er inkassobureauets betaling. Alternativt betaler du ikke et abonnement, men må aflevere en betydelig andel af det skyldige beløb, hvis det lykkedes at inddrive det. Inkassofirmaer opfattes traditionelt som billigere end advokatfirmaer, men savner ofte den gennemslagskraft et advokatfirma har, hvis debitor nægter at betale, sagen skal i fogedretten eller der kommer indsigelser og sagen skal videre i retten.

Inddrivelse ved advokatfirmaer

Også hos et advokatfirma kan der være store forskelle på, hvordan deres økonomi og services er strikket sammen. Alt fra timeafregning til ”no cure no pay” og til et gebyr per sag. Mange advokatfirmaer har inkasso som en ”nødvendig” ydelse. Du bør derfor undersøge, om det er et advokatfirma, der har inkasso som en del af deres forretningskoncept, eller om det er et advokatfirma som blot tilbyder inkasso, fordi de fleste andre advokater gør det. Sidstnævnte har ofte højere priser og dårlige services, idet deres forretning ikke er gearet til at håndtere inkassoprocessen effektivt. Traditionelt opfattes et advokatfirma som dyrere og langsommere end et inkassobureau, men det behøver ikke være tilfældet, da advokatfirmaer ofte har en god løsningsprocent og bedre priser hvis der behandles mange sager. Hvad skal du vælge? Har din virksomhed en del inkassosager, bør du overveje at gå i dialog med et advokatfirma, der er specialiseret i inkassosager, gerne med en differentieret tilgang til fordringerne, så der gøres det, der giver mening. Er der samtidig gode økonomiske vilkår, hvilket ofte er tilfældet, så får du glæde af advokatkontorets gennemslagskraft og høje inddrivelse.

Kontakt os på +45 33 300 297 og hør, hvad vi kan gøre for dig eller aftal et uforpligtende møde med os.

Kontakt os i dag

Eller kontakt os på
Tlf.: +45 33 300 297