GOD INKASSOSKIK

God inkassoskik

Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik

God inkassoskik

Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Dette betyder, at der skal ske en afvejning af, på den ene side hensynet til skyldneren over for hensynet til, at der foretages en hurtig og effektiv inddrivelse af udestående fordringer.

Der må generelt ikke lægges et stærkere pres på skyldneren ved anvendelse af fremgangsmåder, som øger presset, når en mere lempelig fremgangsmåde kan føre til samme resultat. Der er naturligvis plads til et skøn, da det afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag.

Nogle af de mere objektive handlinger kan beskrives lidt nærmere. Det vil være i strid med god inkassoskik, såfremt der tages et krav til inkasso, uden at kravets berettigelse er vurderet forinden. Det skal derfor altid påses, at der må antages at bestå et skyldforhold. Modtager en inkassovirksomhed kopi af en faktura, vil dette være nok til at slå fast, at der antageligt består et krav. Det er misforstået, at der fra kreditors side skal foretages en komplet dokumentation af kravet, herunder aftalegrundlag eller ordrebekræftelse mv. 

Inddrivelse af fordringer, som ikke er forfaldne, vil være i strid med god inkassoskik. En særlig problemstilling i forbindelse med forfaldne fordringer er vedvarende forsyningsforhold.

Hvis et krav er bestridt, så har det været opfattelsen, at man ikke kunne tage et sådan krav til inkasso. Retstilstanden er dog således, at et krav godt kan tages til inkasso, selvom dette er bestridt, såfremt indsigelserne besvares i forbindelse med, at kravet tages til inkasso. God inkassoskik vil dog medføre, at man skal tage stilling til skyldners indsigelser og ikke blot ignorere dem.

Kontakt os i dag

Eller kontakt os på
Tlf.: +45 33 300 297