SOM KREDITOR

Som kreditor

Det er et naturligt led i en virksomheds drift, at der fra tid til anden vil være debitorer

Opnå en bedre likviditet

Det er et naturligt led i en virksomhed, at der fra tid til anden vil være debitorer. Dette kan aldrig undgås, men med gode implementerede politikker og retningslinjer kan de minimeres.

Hvornår skal et krav til inkasso?

Et krav skal overgives til inkasso så hurtigt som muligt, når det er konstateret, at beløbet ikke er betalt og du har fremsendt et inkassovarsel. Der er en beviselig sammenhæng mellem, hvor gammel en fordring er og chancen for at inddrive fordringen succesfuldt.

Hvad er betingelserne?

Fordringen skal være forfalden. Derudover kræves det, alene af hensyn til omkostningsdækning, at der er sendt 1 rykker med varsling om, at manglende betaling vil medføre, at kravet overgives til inkasso med yderligere omkostninger til følge.

Det er en myte, at der skal sendes 3 rykkere, da 1 enkelt er tilstrækkeligt og dette alene for at opnå mulighed for at opkræve omkostninger fra debitor.

Forældelsesfrist

Der gælder en 3-års forældelsesfrist for almindelige fordringer, som skal iagttages. Sker dette ikke, mister kreditor sit krav. Derudover bør der altid svares på en indsigelse, da en fordring også kan fortabes som følge af passivitet.

Kontakt os i dag

Eller kontakt os på
Tlf.: +45 33 300 297