Viden om inkasso

Ud over udsnit fra den relevante lovgivning finder du svar på en række af de alminde problemstillinger der opstår i forbindelse med inkasso.

Bog om inddrivelse

Sidder du med inddrivelse i hverdagen har du her et opslagsværk der besvarer de fleste af dine spørgsmål.

Lovgivning Inkasso

Før 1. oktober 1997 var der ikke en decideret regulering af området for inddrivelse, når offentlig gæld ikke medtages

God Inkassoskik

Der må generelt ikke lægges et stærkere pres på skyldneren ved anvendelse af fremgangsmåder, som øger presset, når en mere lempelig fremgangsmåde kan føre til samme resultat. 

Inkassosagen fra A til Z

Der findes ikke en specifik måde at behandle en inkassosag på, da det afhænger af fordringens type og debitor. 

Som skyldner

Hvis du er blevet taget til inkasso, så anbefaler vi, at du kontakter os for at drøfte en løsning af sagen.

Som kreditor
Det er et naturligt led i en virksomhed, at der fra tid til anden vil være debitorer.


Kontakt os i dag

Eller kontakt os på
Tlf.: +45 33 300 297